درباره گروه کوهنوردی و سنگنوردی ماهین

گروه کوهنوردی و سنگنوردی ماهین از سال 1391 به همت دوستان علاقمند به ورزش کوهنوردی و سنگنوردی و با هدف توسعه و اشاعه این ورزش در تهران و شهرستانها تشکیل شده است.

یکی از اهداف اصلی گروه ماهین، آموزش و یادگیری افراد علاقمند در این رشته ورزشی بوده و در این راستا کوشش دارد تا فرهنگ کوهنوردی و سنگنوردی کشور را توسعه و گسترش دهد. به این منظور جذب افراد علاقمند را ملزم دانسته و در این راه در خدمت تمامی دوستان و ورزشکاران علاقمند به این رشته ورزشی می باشد.

گروه ماهین با شعار مهر صفا صمیمیت، افتخار این را دارد که یکی از منظم ترین گروه های کوهنوردی و سنگنوردی بوده که با مدیریت و برنامه ریزی خوب، توانسته حداقل 46 برنامه متنوع را در طول سال در تهران و سایر شهرستانها برگزار نماید و همچنان ادامه دهنده این راه می باشد.

از مهم ترین برنامه هایی که گروه کوهنوردی و سنگنوردی ماهین برای رسیدن به آن تلاش می کند صعود 31 قله مربوط به 31 استان کشور و همچنین برگزاری اکسپدیشن های بین المللی خواهد بود.